PE-Xa gasrör

Beskrivning

PE-Xa gasrör
PE-Xa gasrör

Beskrivning

Gasförsörjningssystem från REHAU står för säkerhet, tillförlitlighet och ekonomi. Som försörjningsledningar för markförläggning är systemen lämpade för såväl gängse schaktförläggning som schaktfri förläggning, som t.ex. inplogning, infräsning eller relining. Genom de speciella materialegenskaperna kan rör av RAU-PE X-a också användas i problemområden som t.ex. bergsänkor.

Gasrör av RAU-PE X-a (högtrycksförnätad polyetylen) är ommantlade med ett gult skikt som kännetecken. Denna ommantling innebär också ett UV-skydd.

Fördelar

PE-Xa gasrör
PE-Xa gasrör

Fördelar

 • Skårslagsbeständiga
 • Tål punktbelastning
 • Beständigt mot dragsprickor
 • Hög nötningshållfasthet
 • Hög flexibilitet vid låga temperaturer
 • Kan användas upp till +95o C permanent temperatur
 • Hög återställningsförmåga (Memory Effect)

Leveransprogram

PE-Xa gasrör
PE-Xa gasrör

Leveransprogram

 • Dimensioner d 32 till d 160, SDR 11, upp till 8 bar drifttryck
 • Standardutförande i 6 m längder, ringbuntar 100 m

Systemkomponenter

PE-Xa gasrör
PE-Xa gasrör

Systemkomponenter

 • Förbindning med gängse kläm-, skruv- resp. glödsvetskopplingar, såvida dessa är godkända av rördelstillverkare för PE-Xa rör
 • Montage av kopplingar enligt allmänna riktlinjer resp. tillverkarspecifika anvisningar