RAUBIO samlingsbrunn för gaskondens

Beskrivning

För säker och permanent avledning av kondensvatten ur biogasflödet

Vid transport från fermenteringsanläggningen till värmeverk kyls den utvunna biogasen ner. Med RAUBIO gasbrunn leds det uppkommande kondensvattnet bort vid det djupaste stället på gasledningen.

Fördelar

Fördelar

Högsta säkerhetsstandard

 • Integrerad kondensavskiljare
 • Inspektionsvänlig och säker genom korrosionsfria stegpinnar av GFK och brunnens ljusa färg
 • Upptryckning förhindras av utanpå liggande ribbor och fast förankring i marken

Utmärkt täthet och beständighet

 • Korrosions- och kemikaliebeständig från pH 1 till pH 13 genom det moderna materialen PP och PE
 • Brunnsstommen har minst 100 års livslängd enligt utlåtande från LGA Nürnberg

Enkel installation

 • Enkel anslutning till nya och befintliga gasledningar med elsvetsmuffarBygglådesystemet ger enkel hantering utan lyftdon

Systemkomponenter

Systemkomponenter

 • Brunnsbotten DN 1000 av polypropylen inkl. stege och inbyggda rörmuffar för rörgenomföring
 • Flänsanslutningar som kondensavskiljare YD 160 mm, resp. YD 225 mm av PE 100
 • Anslutningsrör av PE 100 med spetsändar för anslutning till gasledning
 • Rörgenomföring för 32 mm tryckledning för anslutning till kondenspump
 • Kona DN 1000/625 av polypropylen inkl. stege och tätningsringar

Användning

Användning

RAUBIO brunnssystem är en bra lösning för kvalificerad avskiljning av kondensvatten i biogasanläggningar:

 • För nybyggnation
 • För befintlig byggnation som utvidgning av bestående biogasanläggningar
 • För byggnation av värmenät
 • För sanering/renovering