RAUVITHERM – för större flexibilitet

Beskrivning

Det effektiva, säkra och flexibla sättet för eftervärme

För decentral försörjning med eftervärme behövs ett rörsystem som förenar hög flexibilitet med bra värmeisoleringsegenskaper. Dessa krav uppfylls med det förisolerade rörsystemet RAUVITHERM.

Fördelar

Fördelar

Hybridrörsystemet RAUVITHERM förenar de viktigaste egenskaperna hos korrugerade och släta rör.

 • Fullt ut ommantlat med hög väggtjocklek och vattentäthet
 • Mycket enkelt att förlägga genom korrugerad utsida, förskjutningsbara skumlager och flexibelt rör
 • Basta värmeisolering i sin klass genom massiva isoleringselement som kärnisolering och utsides ommantling upp till 50 mm
 • Enkel installation med skjuthylsa och muffsystem

Systemkomponenter

Systemkomponenter

RAUVITHERM erbjuder ett komplett rör- och rördelsprogram med enkel- och dubbelledningar.

 • RAUVITHERM dubbelledning från d 25 till 63 mm, enkelledning d 25 till 110 mm i ringbuntar mellan 100 och 300 m.
 • REHAU kopplingssystem med skjuthylsa och alla vanliga avstick och övergångar
 • REHAU kopplingssystem med elsvetsmuffar FUSAPEX för förbindning mellan d 50 till 110 mm, vinklar. övergångar och flänsanslutningar
 • REHAU universalmuffsystem för förbindning och avstick från RAUVITHERM och alla vanligen på marknaden förekommande rörsystem

Användning

Användning

Hybridrörsystemet RAUVITHERM är lösningen för värmefördelning i byggnadsbestånd för mindre värmenät och anslutning till bostadshus och stallbyggnader.

 • Värmetransport inom biogasanläggningar inkl. anslutning till bostadshus, stallbyggnader osv.
 • Byggnation av mindre och mellanstora värmenät, anslutning till enstaka användare resp. servisanslutningar med det korrugerade rörsystemet RAUTHERMEX
 • Installation av utomhus placerade luft-, vatten- och värmepumpar eller pelletuppvärmning
 • Värmefördelning inom industri- och kylanläggningar, växthus- och produktionsanläggningar
 • Anslutning till tempererade ytor och geotermiska energikällor