AWADUKT THERMO för flerfamiljshus/offentlig byggnation

Beskrivning

Beskrivning

Inom industrin, liksom officiell byggnation söks alltmera lösningar för ekonomisk ventilation. Användning av konventionella kylaggregat är dock förenat med höga kostnader. Genom att använda jord- och luftvärmeväxlare istället för de traditionella lösningarna kan höga kostnader reduceras eller till och med helt undvikas.

Dimensioneringen av luft- jordvärmeväxlare beror framför allt på följande parametrar:

  • Luftströmingsvolym
  • Förläggningsdjup
  • Rörmaterial
  • Markförhållanden
  • Klimat på platsen