AWADUKT THERMO för en- och tvåfamiljshus

Beskrivning

Beskrivning

I lågenergi- och passivhus har anläggningar för ventilation redan blivit standard. För att förbättra apparaturen som hör till energikonsumtionen liksom boendekomforten används allt oftare jord- luftvärmeväxlare som sänker temperaturen på sommaren och höjer den på vintern.

Dimensioneringen av jord- luftvärmeväxlare påverkas framför allt av följande parametrar:

  • Luftgenomströmning
  • Förläggningsdjup
  • Råmaterial
  • Markförhållanden
  • Klimatet på platsen

Fördelar

Fördelar

  • Hygienisk friskluftstillförsel genom det patenterade antimikrobiella innerskiktet på röret med silverpartiklar
  • Uppvärmning av friskluft på vintern
  • Nedkylning av friskluft på sommaren
  • Kostnadsreducering av värme och kyla

Användningsområden

Användningsområden

REHAU AWADUKT Thermo jord- och luftvärmeväxlare levererar frisk, filtrerad luft till fastigheter som antingen är uppvärmda upp till 9o C på vintern eller nedkylda till 14o C på sommaren genom att använda naturlig energi från marken.