Golvvärme för industri och lokaler

Beskrivning

Golvvärme för industri och lokaler – ett modernt koncept för uppvärmning

Flyghangarer, logistikcentra, tillverkningshallar, m.m. – golvvärme för industri och lokaler förenar låga investerings- och driftskostnader med angenäma temperaturer.

RAUTHERM S rören är underhållsfria och erbjuder stora variationer vid användning. God värmespridning och låg temperatur möjliggör låga driftskostnader. Låga framledningstemperaturer möjliggör användning av alternativa energikällor och/eller att spillvärme kan utnyttjas.

 • Jämn temperatur i hallar
 • Behagligt tempererad golvyta
 • Rör inte upp damm
 • Låg lufthastighet
 • Låga driftstemperaturer
 • Inga underhållskostnader

Fördelar

Fördelar

 • RAUTHERM S rör av PE-Xa för avancerade byggförhållanden
 • Snabbt och enkelt montage tack vare PE-Xa RAUTHERM S-rörens höga flexibilitet
 • Av kostnadsskäl undersöks om golvisolering behövs eller inte
 • Förläggning i slingor ger jämn halltemperatur
 • Drag undviks, varmluftskuddar under taket och därmed följande värmeförluster förhindras
 • Industrigolvets bärförmåga minskar inte p.g.a. golvvärme

Varianter

Varianter

 • Golvvärme för industri och lokaler i armerad betong:

Som regel kan man använda den nedre armeringen som upphängningsanordning, d.v.s. RAUTHERM S rör fästs direkt på mattorna i undre armeringsskiktet med hjälp av buntband.

Inga ytterligare kostnader för upphängningsanordningar och större utrymme för håltagning.

 • Golvvärme för industri och lokaler i stålfiberbetong:

I stålfiberbetongplattor ersätts plattornas klassiska armering, som t.ex. stålmattor och stålstavar, med stålfiber. För säkra förläggningsavstånd förläggs värmerören på RAUFIX-skenor.