Prefabricerad golvvärme

Beskrivning

Prefabricerade BKT-moduler för ytnära temperering av betongkärna

Vidareutveckling av BKT (temperering av betongkärna) för att få reaktionssnabb ytnära BKT:

 • Högre och snabbare effekt
 • Flexibla kontorskoncept, samtidig temperering av betong

Med hjälp av integrerade avståndshållare kan ytor i betong-kvalitet erhållas.

Användningsområden

Användningsområden

Temperering av betong i speciella byggnader:

 • Höghus
 • Kontorsbyggnader
 • Administrationsbyggnader
 • Flygplatser

Leveransprogram

Leveransprogram

Ytnära BKT-moduler:

 • RAUTHERM S rör, 14 x 1,5 mm
 • Rören förläggs i slingor
 • Förläggningsavstånd 7,5 cm eller 15 cm
 • Integrerade avståndshållare för nedre armeringsskikt
 • Variabla dimensioner
 • 2 x 1,0 m anslutningsledningar fastsatta på mattkanten
 • Med eller utan tryckluftkoppling och blindpropp
 • Fixerad på trådmatta med sammanfogning