Förläggningsmatta för fästspik

Beskrivning

Förläggningsmatta för fästspik – för flexibelt bostadsbyggande

REHAU tackersystem är det flexibla förläggningssystemet för bostadsbyggandets krav. Fästspikens speciella utformning säkerställer att rören är fast fixerade på kvalitetsskivorna. En fästmaskin som är anpassad till byggarbetsplatsernas krav möjliggör enkel och snabb montage.

Egenskaper:

 • Förläggningssystem för golv av betong eller likvärdig konstruktion
 • Lämpligt för värme och kyla
 • För bostäder och andra byggnader med en dimensionerad last upp till 10 kN/m2 beroende på vilken systemskiva som valts
 • Isolering av kvalitetstestat polystyrol enl. DIN EN 13163 för standardiserad värme- och stegljudsisolering enl. DIN EN 1264
 • Laminerad folie med förtryckt förläggningsraster på 5 cm och uppåt skyddar isoleringen för fukt och vatten från gjutningen enl. DIN 18560 och DIN EN 1264
 • RAUTAC-Fästspik för rördimensioner 14 – 17 mm
 • Fästspik för rördimension 20 mm
 • Alla REHAU fästspik kan fästas med ett enda verktyg: Fästmaskinen multi
 • Passar till följande rör och rördelar:

- RAUTHERM S 14 x 1,5; 17 x 2,0 och 20 x 2,0

- RAUTHERM flex16 x 2,2 och 20 x 2,8

- RAUTHERM stabil 16,2 x 2,6 och 20 x 2,9

 • Enkel förläggning och säker fixering av REHAU rör på det färdiga golvet
 • DIN-CERTCO certifierat

Fördelar

Fördelar

Systemets fördelar – en sammanfattning

 • Kombinerad värme- och stegljudsisolering ger fullgod isolering = inget extra arbete med att förlägga isoleringsmaterial
 • Vävfolien skyddar isolerskiktet mot fukt och vatten från gjutningen = förläggning av täckfolie behövs inte, d.v.s. ett arbetsmoment utgår
 • Ett förtryckt förläggningsraster gör det enklare att klara standardiserade förläggningsavstånd = hög förläggningskvalitet och säkerhet
 • Isoleringen rullas ut, vilket gör att det går det snabbt att förlägga stora ytor
 • Kantskivan är speciellt lämplig för små utrymmen med många hörn = hög förläggningsflexibilitet
 • Tydliga anvisningar

Varianter

Varianter

Systemskivorna kan fås i följande utföranden:

 • Systemskiva TS 20-2 mm isolering (R-värde: 0,50)
 • Systemskiva TS 30-2 mm isolering (R-värde: 0,75)
 • Systemskiva TS 30-2 mm kantskiva (R-värde: 0,75)
 • Systemskiva TS 50-2 mm kantskiva (R-värde: 1,25)
 • Systemskiva TS 70-2 mm kantskiva (R-värde: 2,00)

Leveransprogram

Leveransprogram

Nedanstående systemkomponenter bildar ett komplett förläggningssystem:

 • Fästmaskinen multi
 • RAUTAC-Fästspik
 • Fästspik
 • Kantisoleringslist
 • Expansionsfogprofil
 • Tejp
 • Tejphållare