Infrastruktur - vägbyggnation

Infrastruktur-vägbyggnation

Säkerhet på vägarna – vi hjälper till!

För att trafikleder ska kunna stå emot väderelementen och extrema temperaturer i årtionden erbjuder REHAU specifika system för många olika uppdrag. Individuellt avpassade infiltrationssystem hindrar översvämningsskador och garanterar långlivad stabilitet. Lösningar för dränering erbjuder kompletta system för torrläggning av byggrunder på stora ytor, vägbyggnation eller lantbruk. Vi erbjuder också geosyntetiska material som avskiljare, filter eller stabilisator i markanläggningar. Viktiga trafikleder kan också effektivt befrias med geotermisk uppvärmning, markvärme för att kunna befrias från snö och is.