Dräneringssystem

Avrinnings- och dräneringssystem

Under begreppen dränering sammanfattas alla åtgärder som underlättar eller möjliggör vattenavrinning. REHAU erbjuder med dräneringsrör RAUDREN G av PVC och dräneringsbrunn PP DN 315 ett komplett system för torrläggning av byggrunder för en- och flerfamiljshus liksom för industribyggnation. Vi har också lösningar för ytdränering som t.ex. idrotts- och parkeringsplatser, vägbyggnation och lantbruk.