ARMAPAL asfaltarmering

Beskrivning

ARMAPAL asfaltarmering för väg- och flygplatsbyggnation
ARMAPAL är asfaltarmeringsnät av glasfiber för förstärkning av bituminösa trafikytor.

ARMAPAL asfaltarmering för väg- och flygplatsbyggnation

ARMAPAL möjliggör permanent och kostnadseffektiv sanering.

ARMAPAL är asfaltarmeringsnät av glasfiber för förstärkning av bituminösa trafikytor.

Tack vare den höga draghållfastheten förminskar armeringsnätet benägenheten för sprickbildningar i vägytan och förhindrar dragspänningar.

Användningsmöjligheter bl a:

 • Sanering av bituminösa trafikytor genom förstärkning av nya asfaltbeläggningar
 • Byggnation i efterhand av rör- eller ledningsgravar för att förstärka ytorna vid dikeskanterna

Fördelar

ARMAPAL asfaltarmering för väg- och flygplatsbyggnation
ARMAPAL är asfaltarmeringsnät av glasfiber för förstärkning av bituminösa trafikytor.

Fördelar

 • Förhindrar dragspänningar i bituminösa ytor
 • Förhindrar sprickbildning
 • Förbättrar dynamisk belastningsförmåga
 • Förlänger saneringsintervall 3 till 4 gånger jämfört med oförstärkta ytor
 • Reducerar därmed kostnader i längden
 • Ytterst liten brottöjning, ca 2 %,
 • Högtemperaturbeständigt upp till 840o C och är därför lämpligt även för gjutasfalt

Leveransprogram

ARMAPAL asfaltarmering för väg- och flygplatsbyggnation
ARMAPAL är asfaltarmeringsnät av glasfiber för förstärkning av bituminösa trafikytor.

Leveransprogram

 • ARMAPAL G 5/5, öppet galler med minst 50 kN/m draghållfasthet på längden och tvären
 • ARMAPAL G 10/10 med minst 100 kN/m draghållfasthet på längden och tvären
 • ARMAPAL GL 5/5, gallerstruktur med mellanfibrer och minst 50 kN/m draghållfasthet på längden och tvären
 • ARMAPAL GL 10/10, gallerstruktur med mellanfibrer och minst 100 kN/m draghållfasthet på längden och tvären
 • Rullbredd:
  - produkter med 50 kN/m draghållfasthet – 100 m
  - produkter med 100 kN/m draghållfasthet – 50 m