RAUMAT mekaniskt monterat fibernät

Beskrivning

RAUMAT mekaniskt monterat fibernät
RAUMAT mekaniskt monterat fibernät

RAUMAT är ett mekaniskt stabiliserande fibernät som filter-, skilje- och skyddskikt

RAUMAT fungerar som stöd för frostskyddsskikt, dräneringar och diken.

RAUMAT är en mekaniskt stabiliserande fiberduk av polypropylen-stapelfiber.

RAUMAT används som skyddsskikt under bärkraftiga fyllnadsmaterial på mjuk grund, som filterskikt i dräneringsanläggningar och som skydd för tätningselement.

Fördelar

RAUMAT mekaniskt monterat fibernät
RAUMAT mekaniskt monterat fibernät

Fördelar

RAUMAT fiberduk vid tillverkning av dränerings- och infiltrationsanläggningar samt vägbyggnation har följande fördelar:

  • Ersätter kostsamma mineraliska filterskikt
  • Förbättrar vattengenomströmning i infiltrationsanläggningar
  • Understödjer effekten på frostskyddsskikt
  • Förminskar behovet av schaktmassor
  • Anpassar sig väl till ojämnheter i underlaget
  • Miljövänligt och korrosionsfritt

Leveransprogram

RAUMAT mekaniskt monterat fibernät
RAUMAT mekaniskt monterat fibernät

Leveransprogram

RAUMAT finns i ett brett sortiment av fiberduk med olika mått och strukturer för många olika applikationer

  • Fiberduk av vit nyfiber, ytvikt 120 – 400 g/m2
  • Bredder: 1,0 m – 5,0 m
  • Robusthetsklass för geotextil: 1 - 5