RAUDRIL PVC Infiltrationsrör

Beskrivning

RAUDRIL PVC infiltrationsrör
RAUDRIL PVC infiltrationsrör

Tunnelformade fullväggsrör för torrläggning av spårväg- och vägbyggnation

RAUDRIL för delinfiltration och universalanvändning motsvarar DIN 4262-1, C2. De är särskilt lämpliga för användning i områden med dynamisk belastning som väg- och flygplatsbyggen, samt under höga övertäckningar och belastning (t ex parkeringsgarage).

Ofta förekommande spolning av ledningarna liksom inbäddning och påfyllnad med grovkornigt material kan inte skada rören.

Egenskaper:

 • Standarddimensioner delinfiltration DN 100 och 160, universalanvändning DN 200, 250, 355
 • Slitsplacering delinfiltration: tvärslitsat, förskjutna slitsrader över 220o på rörsadeln
 • Slitsplacering universalrör: tvärslitsat, förskjutna slitsrader över 107o på rörsadeln
 • Standardslitsbredd: 1,2 mm
 • Vatteninloppsyta >50 cm2/m
 • Statiskt beräkningsbar enligt ATV – DVWK – A 127

Fördelar

RAUDRIL PVC infiltrationsrör
RAUDRIL PVC infiltrationsrör

Fördelar

RAUDRIL PVC infiltrationsrör av PVC står sedan årtionden för tillförlitlig torrläggning inom infrastrukturområdet eller som byggrundsdränering.

 • Mycket bra infiltrations- och avloppsegenskaper
 • Förhindrar slambildning och igensättningar genom slät insida
 • Hög vattenupptagningskapacitet och utmärkta avloppsvärden
 • Enkel rörförbindning med 5 m bygglängder med anformad muff
 • Stort rördelsprogram
 • Kan högtrycksspolas upp till 150 bar

Leveransprogram

RAUDRIL PVC infiltrationsrör
RAUDRIL PVC infiltrationsrör

Leveransprogram

Systemkomponenter:

 • Delinfiltrationsrör DN 100 och 160
 • Universalrör DN 200, 250 och 355
 • Rördelsprogram
 • Dräneringsbrunn DN 315 av PP, med eller utan sandfång – upp till tre avstick DN 100 eller 160 med muff, 90o med adapter för anslutning av RAUDRIL