RAUDRIL Rail PP Tillsynsbrunn

Beskrivning

RAUDRIL Rail PP Tillsynsbrunn
RAUDRIL Rail PP Tillsynsbrunn - lösningen för användning i spårvägsområden

Lösningen för användning i spårvägsområden

RAUDRIL Rail tillsynsbrunn av PP är en tillförlitlig lösning för användning i områden med spårvägsbelastning. Brunnssystemet kan flexibelt anpassas till rörledningar, så att anslutning av RAUDRIL Rail kan ske i olika dimensioner.

Egenskaper:

 • Statisk beräkning kan ske enligt ATV-DVWK A127
 • Standardutförande: höjd 990 mm med sandfång 290 mm
 • Rehau gjutjärnslock DN 400 klass B125/D 400

Fördelar

RAUDRIL Rail PP Tillsynsbrunn
RAUDRIL Rail PP Tillsynsbrunn - lösningen för användning i spårvägsområden

Fördelar

 • Direktanslutning RAUDRIL Rail DN 160-400
 • Standardbotten 990 mm med sandfång 290 mm
 • Brunnsförlängningar i olika dimensioner
 • Individuellt utförande i andra höjder med olika anslutningsvidder, resp. höjder
 • Möjlig sidobelastning av brunnskonstruktionen med SLW / UIC 71
 • Möjlig att direktbelasta genom en fördelningsring av betong

Leveransprogram

RAUDRIL Rail PP Tillsynsbrunn
RAUDRIL Rail PP Tillsynsbrunn - lösningen för användning i spårvägsområden

Leveransprogram

Systemkomponenter:

 • Brunnsbotten DN 400 eller 500 SN8 med sandfång
 • Brunnsbotten DN 400 SN16, konfektionerad av godkända rör RAUDRIL Rail PP SN16
 • Brunnsförlängningar med påsvetsad muff
 • Avbärningsringav betong för gjutjärnslock DN 400
 • Gjutjärnslock DN 400 med ventilation och ram KI. B 125, resp. KI. D 400
 • RAUDRIL Rail rör