VA-system

För framtidens viktigaste naturtillgång – vattenhanteringssystem

I vattnets naturliga kretslopp går inte en droppe förlorad. Detta perfekta system är REHAU’s förebild när det gäller vattenhantering – i områden med låg vattenförekomst är det en livsnödvändig resurs för kommande generationer. Våra lösningar täcker hela kretsloppet från dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering fram till avloppshantering. Polymera, högvärdiga material garanterar täthet och säkerhet upp till 100 år.