Avloppshantering

Avloppshantering


En av de viktigaste hörnstenarna för helheten vad gäller vattenhantering är tillförlitlig avloppshantering. För att undvika förorening av grundvattnet genom utträngande avloppsvatten och samtidigt förhindra att grundvatten tränger in i avloppsledningarna, är täta, säkra avloppssystem ett absolut krav. Moderna avloppsnät måste uppfylla dessa krav och samtidigt ha lång livslängd. REHAU’s lösning är det högvärdiga, ofyllda material polypropylen som ger maximal säkerhet.