Anslutningssystem

Var femte skada i avloppssystem sker på grund av sidoanslutningar. Ej fackmässigt utförda anslutningar kan ge skador som t.ex. otäta anslutningar (genom obefintliga eller olämpliga rördelar) som kan förorsaka inträngande rörledningar, inträngande trädrötter, nedsmutsning av grundvattnet eller förstoppning i röret.

Anslutningssystemet AWADOCK erbjuder med sina många varianter en optimal och permanent tät lösning för anslutning i efterhand av servis- och sidorörledningar.