AWADOCK CP - sidoanslutning för korrugerade rör

Beskrivning

AWADOCK-principen: borra – skruva i – tät

AWADOCK CP är ett anslutningssystem av polypropylen för sidoanslutning till befintliga, korrugerade avloppsrör av PVC och PP.

Fördelar

Enkelt, snabbt och säkert iskruvad

  • Kan användas universellt för alla vanligen på marknaden förekommande korrugerade rör som uppfyller DIN EN 13476-3
  • Bara tre typer för alla diametrar DN/YD 315 till DN/YD 1200
  • Skruvas i enkelt, snabbt och säkert
  • Permanent tät
  • Inga inträngande rörledningar genom ett anslag i skruvkronan
  • Okänslig mot skjuvlaster och avvinklingar

Downloads

Downloads