RAINSPOT Gatuavlopp

Beskrivning

RAINSPOT Gatuavlopp
RAINSPOT Gatuavlopp

RAINSPOT GATUAVLOPP – för hög belastningsförmåga, täthet och flexibilitet

Man ser RAINSPOT gatuavlopp på gator, parkeringsplatser eller på andra bebyggda ytor. Utan dem skulle ett kontrollerat flöde av dagvatten som samlas på dessa platser inte vara möjligt. På grund av allt tätare trafikbelastning ställs hela tiden högre krav på system och material. REHAU RAINSPOT är den polymera lösningen för högt ställda krav på kvalitet och flexibilitet.

Fördelar

RAINSPOT Gatuavlopp
RAINSPOT Gatuavlopp

Fördelar

 • Hög belastningsförmåga genom att koppla isär överdel/betongring och avloppsbrunnen och därmed avleda trafikbelastning utan att belasta avloppsbrunnen

 • Täthet genom avloppsbrunn i ett stycke, med tätningsprofil

 • Låg, förläggningsvänlig vikt (2,0 – 3,5 kg per element) möjliggör installation för hand, korta installationstider, slagtåligt material PP liksom enkel transport och lagring eftersom den kan staplas

 • Flexibilitet genom uppbyggnad i moduler med olika systemkomponenter så att olika byggdjup och avlopp kan levereras med eller utan slamfång. Genom det långlivade materialet PP är systemet korrosions- och frostbeständigt

Leveransprogram

RAINSPOT Gatuavlopp
RAINSPOT Gatuavlopp

Leveransprogram

Systemet REHAU RAINSPOT kan levereras i två utföranden:

 • 300 x 500, fyrkantig
 • 500 x 500, rund

Olika komponenter finns för båda dimensioner:

 • Avbärningsring
 • Tätningsring
 • Förlängning utan avlopp
 • Förlängning med avlopp KG DN 160
 • Bottendel utan avlopp
 • Bottendel med avlopp KG DN 160

Systemkomponenter:

 • RAUVIA special, korrugerade avloppsrör
 • RAUVIA dagvattenledning
 • AWADUKT HPP, avloppssystem för hög belastning
 • AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
 • AWADUKT PP SN10 blue RAUSISTO
 • AWASCHACHT PP

Downloads

Downloads