Korrugerade skyddsrör

RAUVIA - Vår lösning för röranvändningar som kan ta stora volymer

REHAU’s korrugerade avloppsrör finner sin användning där stor flexibilitet och tillförlitlighet krävs av rörsystemet. Genom det stora utbudet av olika material, diametrar och ringstyvhetsklasser finns passande lösningar även för annat än avloppsledningar som t.ex. dräneringsrör. Genom att använda moderna, polyolefina material är byggdelarna betydligt lättare än ”traditionella” rör av betong eller gjutgods. Det gör transporter, lagring och förläggning mycket enklare.