PE 100 Tryckvattenrör

Beskrivning

PE 100 tryckvattenrör
PE 100 tryckvattenrör

PE 100 tryckvattenrör – används sedan årtionden

Framför allt på landet där falledningar är förenade med höga kostnader, är tryckavlopp /undertrycksavlopp ett gynnsamt alternativ. Särskilt vid ogynnsamma markförhållanden, låg bebyggelsetäthet eller hög grundvattennivå är tryck- /undertrycksledningar att föredra.

Fördelar

PE 100 tryckvattenrör
PE 100 tryckvattenrör

Fördelar

  • Genom den höga flexibiliteten och möjligheten till leveranser av stora rörlängder som buntar eller på trummor är rören särskilt lämpliga för relining eller för direktförläggning i mark och schaktfri förläggning
  • Genom den höga elasticiteten lämpar sig rören också för förläggning i bergsänkor där man kan befara markrörelser

Leveransprogram

PE 100 tryckvattenrör
PE 100 tryckvattenrör

Leveransprogram

  • Förbindning med på marknaden vanligt förekommande kläm-, skruv- eller elsvetskopplingar
  • Montage av kopplingar enligt allmänt giltiga tekniska riktlinjer liksom tillverkarspecifika uppgifter
  • Stum- och elsvetsning enligt riktlinje DVS 2207-1