RAUSIKKO Box

Beskrivning

RAUSIKKO Box för fördröjning och infiltration av dagvatten

Den naturnära dagvattenhanteringen i centrala och decentrala anläggningar motsvarar senaste teknik på området. Därför efterfrågas idag system som är flexibla i alla applikationer .

RAUSIKKO Box har följande egenskaper:

 • Polymera magasineringselement med hög magasineringskoefficient på 95 % motsvarar 950 l dagvatten på 1 m3.
 • Kompakt och innovativt lagringsblock som vid höga påfrestningar vad avser inbyggnadsdjup och statisk säkerhet även kan levereras i utförande för hög belastning
 • Integrerad fördelar-, inspektions- och spolkanal med spolbar sedimentzon och stegvis slitsning för bästa vattenfördelning
 • Typ S (standard) kan belastas upp till SLW 60
 • Typ H (för hög belastning) för högt ställda krav på säkerhet och belastningsförmåga
 • Anslutning DN 110/160/200 kan göras via frontgaller

Fördelar

Fördelar

 • Omfattande komplettsystem med alla nödvändiga komponenter för boxsystemet
 • Integrerad fördelar-, inspektions- och spolkanal med 120 bar spolbar sedimentzon och stegvis slitsning för bästa vattenfördelning
 • Vid installation av flera lager fixeras lagren genom guider
 • Användarvänlig software för snabb och säker mätning av anläggningen
 • Hög belastningsförmåga möjliggör installation även vid extrema förhållanden
 • Oinskränkt driftsäkerhet över lång tid
 • Avlastar avloppsnätet genom mellanmagasinering

Leveransprogram

Leveransprogram

 • RAUSIKKO C3, anslutningssystem
 • RAUSIKKO brunnar DN 400 eller DN 500 som kontroll-, spol- eller filtreringsbrunn
 • RAUSIKKO brunnar DN 600 eller DN 1000 – system AWASCHACHT
 • RAUSIKKO Hydroclean för kemisk-, fysikalisk förbehandling
 • RAUSIKKO sedimentationsanläggningar för mekanisk förbehandling av dagvatten
 • RAUSIKKO infiltrationsrör för rörgravar, liksom rördelsprogram
 • RAUVIA PE; stort rör för uppdämning
 • Geotextilier, t ex skilje- och filterfiberduk