RAUSIKKO rör

Beskrivning

RAUSIKKO rör för dagvatteninfiltration i rörsystem

Rörsystemsinfiltration ger en fullständig infiltration för till övervägande delen regnvatten från t.ex. takytor på bostäder och jämförbara affärsområden. Vattnet hamnar via kontroll- och fördelningsbrunn in i det slutna rörsystemet. Ur detta sipprar vattnet in i de underliggande marklagren. Rörsystemet som är klätt med fiberduk tjänar som temporär mellanlagring intill dess regnet slutat. Föroreningar filtreras ut på naturligt sätt.

Fördelar

Fördelar

 • Speciella trippel slitsar för optimal funktion
 • Plattsula för fördelning av regnvatten
 • Omfångsrikt system med alla nödvändiga komponenter för rör och rörsystem
 • Användarvänlig software för snabb och säker dimensionering enligt DWA

Funktioner

Funktioner

 • Tillopp av regnvatten från tak, vägar och övriga markområden
 • Filtrering av regnvatten
 • Fördelning och lagring av regnvatten i slitsrör
 • Tidsfördröjd lagring av regnvatten i närliggande mark

Leveransprogram

Leveransprogram

Systemkomponenter:

 • RAUSIKKO PE rör DN 355, DN 200
 • Rördelar DN 355, DN 200
 • Universalbrunn DN 400
 • Konfektionsbrunnar DN 400 – 1000 som kontroll- tillopps- och filtreringsbrunn
 • RAUSIKKO Hydroclean för kemisk-fysikalisk förbehandling
 • RAUSIKKO sedimentationsanläggning för mekanisk förbehandling
 • RAUMAT geotextil