Reningsverk

Reningsverk

REHAU’s ventilationssystem används för den biologiska reningsnivån i avloppsanläggningar för hantering av syrebemängda mikroorganismer. Om ingen anslutning finns till kommunala reningsverk möjliggör RAUCLEAN små reningsverk för decentral rening av hushållsavlopp.