RAUBIOXON DUO PLUS rörventilation

Beskrivning

Fördelar

Fördelar i sammandrag

 • Snabbt och enkelt montage
 • Endast en montör behövs
 • Inga verktyg behövs
 • Låg montagekostnad
 • Lång livslängd
 • Väder- och åldringsbeständig
 • Åldringsbeständig
 • Hög draghållfasthet
 • Blir inte hårt eller sprött
 • Liten beläggningsbildning
 • Låg tryckförlustökning och därigenom kostnadseffektivt
 • Bra syreupptagning
 • Lämpligt för intermittent drift
 • Lämpligt för industriavlopp
 • Kan användas i svåra strömningsförhållanden