RAUBIOXON rörventilation

Användningsområden

Användningsområden

Ventilationssystem används i den biologiska reningsnivån av avloppsanläggningar för att hantera syrebemängda mikroorganismer.

Kommunala reningsverk

Industriella reningsverk

  • Petrokemisk industri
  • Stålindustri
  • Läderbearbetning
  • Pappersproduktion
  • Textilbearbetning
  • Livsmedelsindustri
  • Mjölkproduktion
  • Dryckesindustri
  • Farmaseptisk industri
  • Tryckindustri