Schaktfri rörsanering & nyförläggning

Förläggning av U-Liner AC DN 300

Förläggning av U-Liner AC DN 300 

Indragning av U-Liner AC i befintlig avloppsledning

Indragning av U-Liner AC i befintlig avloppsledning  

Trumma för U-Liner med 229 m lindningslängd

Trumma för U-Liner med 229 m lindningslängd 

U-Liner AC med limningsbart innerskikt för servisledningar

U-Liner AC med limningsbart innerskikt för servisledningar

Indragen U-Liner AC över brunnen

Indragen U-Liner AC över brunnen  

Med REHAU's system för schaktfri rörsanering och nyförläggning erbjuds kvalificerade lösningar för de mest skilda användningsområden och förläggningssätt:
Programlinjen U-Liner hör till gruppen Close Fit-saneringsförfarande och används vid förnyelse av dricksvatten-, avlopps- och industriledningar. För schaktfri nyförläggning av skyddsrör för telekommunikation, strömkablar liksom gas- och vattenledningar i s.k. Berstlining-förfarande erbjuder REHAU programlinjen RAUJET.