U-Liner av PE-HD

Beskrivning

Beskrivning

Under marknadsnamnet U-Liner levererar REHAU den beprövade Close-Fit-Linern för schaktfri sanering av tryckledningar för dricksvatten och avlopp. Efter förläggning sitter Linern tätt intill den gamla ledningen utan märkbar springa och uppfyller som nytt rör på egen hand kraven på statik och arbetstryck upp till max. 10 bar. Vid större påfrestningar övertar U-Linern skyddet av ledningen vad gäller innerkorrosion och inkrustation. Linern dras in i bestående ledning genom schakt eller liten byggrop och hettas sedan upp med ånga så att den återgår till sin ursprungliga, runda form och anpassar sig close-fit intill den gamla ledningen.

Med den nya U-Linern AC finns nu en schaktfri, ekonomisk och säker möjlighet för anslutning till servisledningar. Det limningsbara innerskiktet gör att på marknaden förekommande manschetter kan användas så att man slipper hittillsvarande dyra och dessutom osäkra svetsmetoder.

Fördelar

Fördelar

U-Liner övertygar med följande egenskaper:

  • Samma kvalitet som nya rör med en förväntad livstid på minst 50 år
  • Betydande kostnadsbesparingar med upp till 30 % jämfört med öppen förläggning
  • Massiv fullväggsuppbyggnad av PE-HD garanterar säkra långtidsegenskaper
  • Bibehållen hydraulisk kapacitet
  • Trädbestånd, trafikerade ytor och historiska byggnadssubstanser skonas
  • Obetydliga trafikhinder genom små arbetsplatser

Användningsområden

Användningsområden

U-Liner från REHAU används till schaktfri förläggning av:

  • Dricksvatten- och avloppsledningar med drifttryck om max. 10 bar
  • Trycklösa avloppsledningar

Leveransprogram

Leveransprogram

  • U-Liner för dricksvatten- och avloppstryckrör av PE-100 i dimensioner från DN 100 till DN 400
  • U-Liner för falledningar med/utan limningsbart innerskikt av PE-80 i dimensioner från DN 150 till DN 400

Downloads

Downloads