REHAU EVERLOC seminarier - en säker installation

2015-11-05

REHAU håller seminarium om säkerhet och kvalitet på tappvatteninstallationer

Säker installation

Säker vatten

Vi presenterar då hur man kan uppfylla kraven i BBR 21 >BFS 2014:3 6:62 gällande hygien och säkerhet. Även konsult Janne Grimeke från Waterteam kommer närvara på dessa seminarier och förklara vikten av vattenrening. Våra första träffar är i Växjö 26 nov och i Göteborg 3 dec, båda evenemangen avslutas med middag och att vi ser en hockeymatch. Flera seminarier som dessa kommer att hållas under våren runt om i Sverige. Är du intresserad av mer information angående detta kontakta då vår tekniker Niklas Jakobsson.