RAULEN

Beskrivning

DEN ALLSIDIGA

Genom användning av olika PE-material i mjukt, halvhårt och hårt utförande är RAULEN allround-slangen för pneumatik.

Användningsområden

Användningsområden

 • Tryckstyrningsledningar

 • Stigarrör för kosmetik-, hygien- och tekniska artiklar

 • Tryckventilförlängningar för montageskum- och frostskyddsmedelsbehållare

 • Mät- och reglerteknik

 • Laboratorieteknik

 • Maskinbyggnation

Fördelar

Fördelar

 • Fysiologiskt riskfri

 • Resistent mot syror, lut och salter

 • Beständig mot ett flertal lösningsmedel

 • Tryckhållfast

 • Flexibel

 • Slagtålig

 • Låg vikt

 • Temperaturbeständig (böjlig ner till -40 °C, tryckhållfast upp till +60 °C, deformationsbeständig upp till +80 °C)

DOKUMENTATION