Växtskyddssystem

Säkert - rent - normenligt

Växtskydd är en av de viktigaste faktorerna inom lantbrukstekniken. Här söker man framför allt funktionella, säkra och bestående lösningar. Dessa krav uppfyller REHAU till fullo, vilket bekräftas av oberoende provningsinstitut.