REHAU Lyteus

Innovationer

Redo för förändring, ansluten, digital - vägen till World Class Innovator

Internationella marknader förändras ständigt i kölvattnet av en alltmer krävande konkurrensmiljö. Våra kunders krav förändras också. Produkter krävs som inte bara är övertygande vad gäller kvalitet. Betydelsen av tjänster och extrafunktioner ökar. I samband med det strategiska initiativet REHAU 2020 genomför vi den nödvändiga företagsförändring som är avgörande för att fortsätta att uppfylla dessa krav. Vi fokuserar på nya verksamhetsområden, nytt material, ny teknik och nya affärsmodeller och fokuserar på företagsamma utgångspunkter och metoder för att bryta upp vanliga strukturer. Även strategiska allianser - t.ex. i form av utvecklingspartnerskap – skall bidra till REHAUs framgång på marknaden.

Fabian_Christian_01 - 56999205

REHAUS framgång är baserat på innovationer.

Vi uppnår profitabel växt via en avvägd balans mellan innovationer i kärnverksamheten och helt nya områden. Samtidigt ökar vi den teknologiska  uppbygning i organisationen og sätter fart på den digitala transformation. Investeringer i nya projekt, processer och affärsmodeller är en investering i vår verksamhets framtid.

Christian Fabian, REHAU Head of Technology & Performance 

Engineering progress

Enhancing lives