REHAU kantteknologier

REHAU kantteknologier

RAUKANTEX Pro

En kantlist för samtliga tillverkningsteknologier

Kantlistens funktionsskikt aktiveras med laser

Laser-teknologi

Kantlistens funktionsskikt aktiveras med laser

Kantlistens funktionsskikt aktiveras med hjälp av luftplasma

Plasma-teknologi

Kantlistens funktionsskikt aktiveras med hjälp av luftplasma

Kantlistens funktionsskikt aktiveras med hjälp av varm tryckluft

Hot-Air-teknologi

Kantlistens funktionsskikt aktiveras med hjälp av varm tryckluft