Ytförädling

Beskrivning

En struktur som är värd att känna på

Yt- och kantdekorer har konsekvent vidareutvecklats och kan idag verka förvillande lika trä- och stenarter. Dessutom kan naturtroget utseende och naturlig känsla kombineras på ett uttrycksfullt sätt. Mångfalden av strukturer har knappast några gränser.

REHAU erbjuder en varierande repertoar av präglingar och lackeffekter ”wood – stone – nature - creative”, mångfalden har knappast några gränser.

Ytförädling kan kombineras med alla våra kantlistprogram med funktionella egenskaper som hög motståndskraft mot repor osv.

Fördelar

Fördelar

 • Lackvarianter från mycket matt till spegelglans
 • Strukturerade ytor ger naturtrogenhet
 • Verklighetstroget utseende liksom känsla
 • Passar till olika skiktmaterial och ytor
 • Nyheter: Textilpräglingar liksom olika sten- och träpräglingar

Varianter

Varianter

Dekorer:

 • Över 10.000 dekorer
 • Djuptryck upp till 6 färger
 • Dekorer med klarlack

Prägling:

 • Över 70 präglingssrukturer
 • Baksidesprägling
 • Ett- eller flerstegsprägling
 • Lackprägling

Lackering:

 • Hel skyddslackering
 • Delvis effektlackering
 • Glansgrader från <6 till >85 glansgradspunkter