Jalusier - Skena - classic

Beskrivning

System med not

  • Klassisk styrteknik
  • Skena med not (av PVC)
  • Lopp antingen i bak- eller sidovägg

Systemkomponenter

Systemkomponenter

Lopp i sidovägg

  • Snäcka 2-, 4- eller 5- gängad
  • Styrskena
  • Mittstopp

Lopp i bakre vägg

  • 90o-hörn
  • Styrskena
  • Mittstopp

Tillbehör