00022534_89237_0 - 89237

Nestlés anläggning i Biessenhofen

Nestlés anläggning i Biessenhofen

På Nestlés anläggning i Biessenhofen skapade man en 6,6 hektar stor modern utbyggnad där man lade stor vikt vid en naturnära dagvattenhantering och en förnuftig användning av vattenresurserna. Regnvattnet från de ca 27 000 m² stora takytorna och trafikerade områdena skulle kunna förbehandlas vid behov och sedan genomgå en decentral infiltrationsprocess. Det var viktigt att man skulle kunna lagra och fördröja dagvattnet som skulle infiltreras för att förhindra översvämningar och bevara grundvattennivån.

För utbyggnaden användes rörsystemet AWADUKT PP SN10 och totalt åtta hanterings- och infiltrationsenheter bestående av RAUSIKKO rörsystem, uppströms i systemet ligger sedimenteringsanläggningar samt RAUSIKKO boxar och universalbrunnar. Även vid anläggningen av rör för bortförseln av avloppsvatten till det biologiska reningsverket använde sig ingenjörerna av REHAU-teknik. Valet föll då på kanalrörssystemet AWADUKT PP SN16 RAUSISTO för hög belastning. 

OrtBiessenhofen/Ostallgäu, Tyskland
ProjekttypProduktionsanläggning
KomponenterRAUSIKKO rör, RAUSIKKO sedimenteringsanläggning, RAUSIKKO Box, RAUSIKKO brunnsystem, AWADUKT PP SN10 kanalrörssystem för hög belastning
År2010
00022535_89236_0 - 89236
00022536_89233_0 - 89233

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection