G05-D080 - 1100702

RAUKANTEX: Nu ännu mer hållbart

REHAU lanserar ReTurn - återvinningskonceptet för kantlister

22.05.2023

REHAU har tidigare visat prov på att företaget tar hållbarhet på största allvar – det gäller även RAUKANTEX-kantlistlösningar. Nu presenterar divisionen Interior Solutions nästa steg: REHAU ReTurn, det nya tillskottet i produktportföljen RAUKANTEX eco.protect. Det här återvinningskonceptet representerar första steget i att integrera kantlister i en långsiktig återvinningscykel. Kunder kan redan idag returnera oanvända kantlister i originalförpackning, till REHAU utan kostnad. REHAU omvandlar sedan dessa kantlister till nya produkter.

”För oss är hållbarhet ingen trend, det är en del av vår företagsfilosofi”, säger Daniel Elfe-Degel, Team Leader Product Management and Sustainability Officer för REHAUs division Interior Solutions. Genom att tillverka kantlister och ytskikt på ett sätt som bevarar resurser erbjuder divisionen ständigt inrednings-branschen nya möjligheter att utforma hållbara boendeutrymmen.  Divisionen Interior Solutions inleder ett nytt kapitel i dess hållbarhetsarbete – kunder kan nu returnera oanvända kantlister, helst i originalförpackningen. REHAU återanvänder sedan kantlisterna som en resurs. ”Detta är i linje med våra tre huvudfokus”, bekräftar Daniel Elfe-Degel. ”Vi vill bevara resurser, producera hållbart och behålla produkter och råmaterial i produktionscykeln. Dessa tre aspekter leder till en mer miljövänlig ekonomi.” För att uppnå dessa mål har REHAU vidtagit konkreta åtgärder för specifika produktlinjer. Andelen återvunnet material har redan ökat i tillverkningen av exempelvis RAUKANTEX kantlister, där fler alternativa råmaterial används. För att undvika att oanvända kantlister används till värmeåtervinning, markerar det första steget av återvinningsinitiativet en ny milstolpe på vägen mot en cirkulär ekonomi.  

Kunden vinner också på det cirkulära ReTurn-konceptet

Den nya tjänsten hanterar obehandlade kantlister tillverkade av ABS och PP. Genom att returnera dessa, säkerställer kunderna att materialen kan återanvändas och återvinnas i stället för att användas för värmeåtervinning. Det går till på följande sätt: kunder som har kompletta och obehandlade kantlistrullar på lager kan rapportera mängderna till REHAU. REHAU hämtar materialet hos kunden och transporterar det vidare till särskilda insamlingsplatser. Materialet sorteras sedan och mals ner. REHAU står för kostnaderna för transport och bearbetning. Det återvunna materialet återförs sedan i produktionskedjan. Detta gynnar inte bara miljön, utan även kunderna, genom besparingar gällande kostnader för deponering, förvaring och logistik. Viktigast av allt, kunderna har en aktiv roll i samarbete med REHAU, i att minska CO2 -utsläpp och samtidigt spara på resurser. På så sätt banar de väg för att uppnå framtida återvinningsmål gällande plast – mål som för närvarande definieras som en del av EU:s gröna giv. Kärnelementen kommer att vara: ett förbud mot värmeåtervinning av plast, utökad återvinningsgrad och obligatorisk användning av återvunnet material i produktion.

M00-D1825 - 1094472

M00-D1531_02 - 1095124

En cirkulär ekonomi som nästa steg i ett omfattande hållbarhetskoncept

Det cirkulära initiativet är nästa logiska steg i utvecklingen av ”gröna” kantlister. Med detta sagt är det här programmet bara ytterligare en komponent i ett spektrum av aktiviteter som REHAU har tagit fram genom åren. Sedan 2020, har till exempel de europeiska anläggningarna för kantliststillverkning använt 100 procent förnybar energi. Två hållbara produktlinjer har också introducerats: För att framställa RAUKANTEX eco används 50 procent postindustriellt återvunnet material, och RAUKANTEX evo tillverkas av icke-fossila primära råvaror i stället för råolja (till skillnad från konventionella kantlister av polypropen). ”Dessutom har länderna i EMEA-regionen redan fasat ut produktionen av kantlister av PVC”, säger Daniel Elfe-Degel. ”Vi kommer att fortsätta följa denna väg efter att ha tagit ett stort steg med återvinnings-konceptet ReTurn.”

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection