REHAU AB CENTRALISERAR SITT KUNDCENTER OCH FÅR NY ADRESS

2019-08-21

Här i REHAU försöker vi hela tiden förbättra och förenkla våra processer. I den förbindelsen har vi beslutat att samla vår nordiska kundsupport i vårt kontor i Danmark. Denna ändring berör endast supportfunktionen, allt annat fortsätter som vanligt.

Pr. 21. december 2018 har REHAU AB derfor fået ny adresse i Sverige:


REHAU AB

Tillfällavägen 15

43363 Sävedalen


För att få kontakt med kundcenter, kontakta en av följande svensktalande kollegor, som betjäner våra svenska kunder:

Olaf Simon: olaf.simon@rehau.com, VA

Cecilia Klinge: cecilia.klinge@rehau.com, VVS

Cary Rojas: cary.rojas@rehau.com; Möbel