393-D030_146242_0 - 146242

Rörsanering

Tillförlitlig vid dikeslös rörsanering

System för dikeslös hantering

Inom den underjordiska rörledningstekniken är dikeslös renovering och sanering standard idag. Den möjliggör en snabbare och mer ekonomisk återställning av driftsäkerheten hos rörledningsnätet med dagens teknik. Vi erbjuder olika system för dikeslös rörsanering och nyläggning.

För varje sanering finns ett lämpligt system

Används för Close-Fit-saneringar till dikeslös förnyelse av trycksatta rör för dricksvatten och avloppsvatten

U-liner

För Close-Fit-saneringar till dikeslös förnyelse av kommunala avlopp

RAULINER sewer

För Close-Fit-saneringar till dikeslös förnyelse av industriella avlopp

RAULINER RAUSISTO

Sanering i överblick

Close-fit-liner

Close-Fit-sanering

U-liner: PE-liner för trycksatta dricksvatten- och avloppsrör samt för gravitationsrör

Efter läggning sitter U-liners i det gamla röret utan någon signifikant ringformad spalt, och som nya rör uppfyller de kraven för statiskhet och arbetstryck på upp till max. 10 bar. Vid större driftstryck övertar de skyddandet av röret mot inre korrosion och inkrustering. Jämfört med öppen läggning kan du, beroende på installationsvillkoren, spara upp till 30 %. Och under drift övertygar våra U-liners med sina låga krav på underhåll.

Produktvarianter

  • U-liner för dricksvatten- och avloppsrör av PE-100 inom ett dimensionellt intervall från DN 100 till DN 400
  • U-liner för gravitationsrör med/utan självhäftande innerskikt av PE-80 i dimensioner från DN 150 till DN 400
  • RAULINER SEWER för Close-Fit-saneringar till dikeslös förnyelse av kommunala avlopp
  • RAULINER RAUSISTO för Close-Fit-saneringar till dikeslös förnyelse av industriella avlopp
07.10.2020 U-liner/planering och läggning: katalog
pdf

Download
(pdf, 1 MB)

Engineering progress

Enhancing lives

Kontakt