Vår motivation

Sedan företaget grundades 1948 har REHAU strävat efter att skapa nya användningsområden för polymermaterial. Vår strategi är att ersätta traditionella material med effektiva polymerer och erbjuda våra kunder mervärde med kreativa systemlösningar.

Mer än 20 000 anställda fördelade på 170 platser i 54 länder bidrar till REHAUs tillväxt och framgång. REHAU utökar sitt nätverk på fem kontinenter för att fungera som partner på plats. Även i framtiden kommer vårt familjeföretag att förbli oberoende och fokusera på medel- och långsiktiga mål istället för kortsiktiga vinster. Redan idag är våra aktiviteter inriktade på framtidsinriktade lösningar som energieffektivitet, förnybar energi, vattenbehandling, rörlighet och framtida boende.

AAS-D681_01_399219_0 - 399219

Engineering progress

Enhancing lives