NEA SMART 2.0

Sporazum o korištenju usluge NEA SMART 2.0

1. Koja je svrha ovog sporazuma?

Ovim sporazumom s vama dogovaramo pravila o uslugama za proizvod NEA SMART 2.0 koje pružamo kao internetsku uslugu. Internetska usluga zove se „usluga NEA SMART 2.0“. „REHAU“ i „mi“ odnosi se na društvo REHAU Industries SE & Co. KG, Helmut-Wagner-Straße 1, 95111 Rehau, Njemačka. Ovaj se sporazum u daljnjem tekstu naziva i „Uvjeti korištenja.“

Dodatno uz ovaj sporazum za pripremu i upotrebu aplikacije NEA SMART 2.0 vrijede uvjeti trgovine App Store preko koje ste naručili aplikaciju NEA SMART 2.0.

Prijavom na uslugu NEA SMART 2.0 prihvaćate ove Uvjete korištenja. Ako imate pitanja o proizvodu, usluzi NEA SMART 2.0 ili ovim Uvjetima korištenja, stupite u kontakt sa službom za korisnike (točka 12.).

2. Koje funkcije obuhvaća usluga NEA SMART 2.0?

Usluga NEA SMART 2.0 omogućava vam rukovanje regulatorom sobne temperature NEA SMART 2.0, namještanje istoga i upravljanje putem interneta. Funkcije analize i optimizacije izračunavaju se te se stavljaju na raspolaganje vama i vašem regulatoru sobne temperature NEA SMART 2.0. Osim toga, putem usluge NEA SMART 2.0 pripremamo eventualna aktualiziranja softvera za vaš regulator sobne temperature NEA SMART 2.0.

3. Nastaju li troškovi?

Opsegom funkcija koji je opisan gore pod točkom 2 besplatno vam stavljamo na raspolaganje uslugu NEA SMART 2.0.

Postoji mogućnost da će se buduća proširenja funkcija plaćati. Takva proširenja funkcija koja se plaćaju možete kupiti putem usluge NEA SMART 2.0 i/ili eventualno aplikacije NEA SMART 2.0 kupnjom unutar aplikacije ili usporedivih funkcija. Proširenja funkcija koja se plaćaju uvijek kupujete samo za razdoblje navedeno za dotično proširenje funkcija. Ako razdoblje nije navedeno, vrijedi razdoblje od 12 mjeseci.

4. Koje preduvjete moram ispunjavati?

Kako biste mogli upotrebljavati uslugu NEA SMART 2.0 bez ograničenja, moraju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti:

Ako vam nastanu troškovi u pogledu uspostavljanja tih preduvjeta, iste snosite sami.

5. Na koji se način vrši prijava? Na što treba obratiti pozornost nakon prijave?

Prijava se vrši kreiranjem osobnog korisničkog računa putem aplikacije NEA SMART 2.0 ili web-stranice accounts.rehau.com. Tijekom prijave pohranite svoju adresu e-pošte i odredite osobnu lozinku. Tijekom prijave putem web-stranice možete aktivirati višestruku provjeru autentičnosti, kojom dodatno štitite pristup svom korisničkom računu.

U svom korisničkom računu možete promijeniti pohranjenu adresu e-pošte i lozinku. U svom korisničkom računu uvijek treba da imate pohranjenu aktualnu adresu e-pošte jer nam je ona potrebna za razne funkcije u vezi s vašim korisničkim računom i vašim regulatorom sobne temperature NEA SMART 2.0.

Odaberite sigurnu lozinku i zaštitite je od zloupotrebe. U sklopu registracije vaša lozinka mora ispunjavati određene zahtjeve koji se provjeravaju. Ako ustanovite da je vaš korisnički račun zloupotrijebljen, odmah o tome obavijestite društvo REHAU i promijenite svoju lozinku. Ako sumnjamo da je određeni korisnički račun zloupotrijebljen, imamo pravo blokirati ga.

Ako nekoj drugoj osobi dopustite da upotrebljava uslugu NEA SMART 2.0 na vašem krajnjem uređaju, vi morate voditi brigu o tome da je obavijestite o Uvjetima korištenja i da na primjeren način provjeravate poštovanje istih.

6. Dostupnost

Neprekidnu dostupnost usluge NEA SMART 2.0 ne možemo zajamčiti. Za vas kao korisnika nastojimo zadržati ograničenja na minimalnoj razini, ali vas molimo za razumijevanje jer ne možemo jamčiti za eventualne štete zbog prekida usluge NEA SMART 2.0.

Za rad i upotrebu usluge NEA SMART 2.0 potrebna su sigurnosna i funkcionalna ažuriranja. Ako ih vi kao korisnik ne provodite redovito, to će negativno utjecati na dostupnost usluge NEA SMART 2.0. Za ispade usluge NEA SMART 2.0 zbog neizvršenih ažuriranja ne preuzimamo odgovornost.

Imamo pravo blokirati vaš pristup usluzi NEA SMART 2.0 ako postoje naznake

7. Mijenja li se opseg funkcija?

Zbog okolnosti poput tehničkog daljnjeg razvoja ili regulativnih izmjena možemo smatrati da je potrebno ili korisno proširiti uslugu NEA SMART 2.0, ograničiti je, promijeniti je na drugi način ili je otkazati. Te izmjene usluge NEA SMART 2.0 mogu se odnositi na pojedinačne ili sve serije uređaja. Posljedice eventualnih izmjena usluge NEA SMART 2.0 na vas nastojat ćemo svesti na minimalnu razinu, ali vas molimo za razumijevanje jer ne možemo jamčiti za trajnu dostupnost usluge NEA SMART 2.0 prvenstveno zbog brzog tehničkog razvoja u IT sektoru.

Ažuriranja se mogu provoditi automatski bez dodatnih obavijesti ili traženja vaše suglasnosti. Automatska ažuriranja prihvaćate i slažete se s njima. Ako ne želite da se ta ažuriranja instaliraju automatski, to možete navesti u postavkama aplikacije. Može se dogoditi da vas zamolimo da sami izvršite instalaciju ažuriranja i u tom slučaju vi snosite odgovornost za trenutno provođenje iste. Ako propustite izvršiti instalaciju tih ažuriranja, možete biti izloženi opasnosti (npr. sigurnosnim rizicima), što ograničava ili negativno utječe na našu odgovornost i sposobnost pružanja usluga prema vama.

Aplikaciju uvijek održavamo ažuriranom.

8. Koliko će dugo biti na raspolaganju usluga NEA SMART 2.0? Kako mogu otkazati uslugu NEA SMART 2.0 ? Što se događa s mojim podacima u slučaju otkazivanja?

Svoju uslugu stavljamo vam na raspolaganje na minimalno razdoblje od dvije godine nakon kupnje

Ako odlučimo otkazati uslugu NEA SMART 2.0, obavijestit ćemo vas o otkazivanju iste putem e-pošte ili aplikacije NEA SMART 2.0. O datumu prekida pružanja usluge NEA SMART 2.0 obavijestit ćemo vas zajedno s otkazivanjem. Prekidom pružanja usluge NEA SMART 2.0 prestaje i ovaj sporazum.

Ovaj sporazum o usluzi NEA SMART 2.0 možete raskinuti u bilo kojem trenutku odjavljivanjem upotrebe usluge NEA SMART 2.0.

Vi i mi imamo pravo otkazati ovaj sporazum iz bitnog razloga. Bitan razlog za otkazivanje društva REHAU postoji osobito u slučajevima navedenima pod toč. 6. st. 2.

Nakon prestanka ovog sporazuma društvo REHAU nije dužno pohranjivati vaše podatke.

9. Ograničenja odgovornosti

Ako vam u sklopu usluge NEA SMART 2.0 nastane šteta, nastojat ćemo pronaći sporazumno rješenje. Međutim, svoju odgovornost moramo ograničiti na mjeru koja će biti prihvatljiva za obje strane.

Imajte na umu činjenicu da troškovi grijanja uvelike ovise o raznim čimbenicima na koje ne može utjecati društvo REHAU. Ti su čimbenici primjerice izolacija, prozračivanje, vremenski uvjeti, ostala građevinsko-fizikalna svojstva i odabrane postavke zadane temperature. Stoga za vaše troškove grijanja ne možemo snositi odgovornost.

Ako su vam prema ovom sporazumu besplatno pružene usluge, vrijede zakonske odredbe o odgovornosti kod posudbe.

Inače snosimo odgovornost prema vama u svim slučajevima ugovorne i izvanugovorne odgovornosti za naknadu štete ili naknadu uzaludnih troškova u slučaju namjere ili krajnje nepažnje u skladu sa zakonskim odredbama. U ostalim slučajevima snosimo odgovornost – ako st. 4. nije drukčije propisano – samo u slučaju povrede ugovorne obveze čije ispunjenje omogućava urednu provedbu ugovora i u čije se pridržavanje vi kao kupac možete pouzdati (tzv. kardinalna obveza), i to ograničavajući se na naknadu predvidive i tipične štete. U svim je ostalim slučajevima naša odgovornost isključena uz pridržaj odredbe u st. 3.

Prethodna ograničenja i isključenja odgovornosti ne odnose se na našu odgovornost za štete uzrokovane povredom života, tijela ili zdravlja i štete prema zakonu o jamstvu proizvođača.

Ako poveznicama omogućavamo pristup drugim web-mjestima, ne snosimo odgovornost za tamo navedene vanjske sadržaje. Mi nismo vlasnici tih vanjskih sadržaja. Ako saznamo za nezakonite sadržaje na vanjskim web-mjestima, odmah ćemo ukloniti poveznicu.

10. Izmjena Uvjeta korištenja

Pridržavamo pravo promjene i/ili dopune ovog sporazuma ili njegovih pojedinih odredbi. U takvom ćemo vas slučaju izričito obavijestiti o novoj verziji i učiniti pristupačnim izmijenjeni tekst te vas zamoliti da nam date suglasnost za novu verziju.

Imate pravo odbiti dati suglasnost. U tom se slučaju nastavlja ugovorni odnos iz dosadašnjih Uvjeta korištenja, ali imamo pravo otkazati ugovorni odnos s vama i ne dozvoliti daljnju upotrebu usluge NEA SMART 2.0.

11. Zaštita podataka

Priprema usluga NEA SMART 2.0 iziskuje obradu osobnih podataka. Obradu provodi društvo REHAU kao voditelj obrade uz strogo pridržavanje važećih zakona o zaštiti podataka. Za detaljne napomene o zaštiti podataka pogledajte Napomene o zaštiti podataka za REHAU NEA SMART 2.0.

12. Služba za korisnike

U slučaju pitanja o usluzi NEA SMART 2.0 ili problema možete nam se obratiti na sljedeći način:

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Straße 1
95111 Rehau
Njemačka
E-pošta: service.de@support.rehau.com
Telefon: +49 91 31 / 92 55 55

13. Završne odredbe

Vrijede pravni propisi Savezne Republike Njemačke, ali samo u mjeri u kojoj vam se ne uskraćuje zaštita koja vam je zajamčena obveznim odredbama države u kojoj imate uobičajeno mjesta boravišta.

Komisija EU-a izradila je internetsku platformu za online rješavanje sporova. Platforma služi kao polazna točka za izvansudsko rješavanje sporova u vezi s ugovornim obvezama koje proizlaze iz online kupoprodajnih ugovora. Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Nismo spremni ni obvezni sudjelovati u postupku rješavanja spora pred centrom za mirenje.

Ako nemate opći nadležni sud u državi članici EU-a ili ste poslovni kupac, ugovara se isključiva nadležnost suda u Hofu, Njemačka. U ostalim slučajevima za mjesnu i međunarodnu nadležnost vrijede primjenjive zakonske odredbe.

Ako bi pojedine odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja ili ugovora sklopljenog s vama bile potpuno ili djelomično nevaljane, to ne utječe na valjanost ostatka ugovora. Umjesto nevaljanih odredbi primijenit će se, ako postoje, zakonske odredbe.

01.10.2022.

Engineering progress

Enhancing lives