NEA SMART 2.0

Acord privind folosirea NEA SMART 2.0 Service

1. Ce obiectiv are acest acord?

Prin acest acord stabilim reglementări cu dumneavoastră privind servicii pentru produsul NEA SMART 2.0, pe care în prestăm ca serviciu internet. Serviciu internet îl denumim ca „NEA SMART 2.0 Service“. Prin "REHAU" și "noi" înțelegem REHAU Industries SE & Co. KG, Helmut-Wagner-Straße 1, 95111 Rehau, Germania. În cele ce urmează, vom denumi acest acord şi „Condiţii de utilizare.“

În completare la acest acord, pentru furnizarea şi folosirea produsului NEA SMART 2.0 App sunt valabile condiţiile App Store, prin intermediul căruia aţi procurat NEA SMART App 2.0.

Odată cu autentificarea pentru NEA SMART 2.0 Service acceptaţi aceste condiţii de utilizare. Dacă aveţi întrebări referitoare la produs, NEA SMART 2.0 Service sau condiţiile de utilizare ale acestuia, vă rugăm să luaţi legătura cu serviciul pentru clienţi (cif. 12).

2. Ce funcţii are NEA SMART 2.0 Service?

NEA SMART 2.0 Service face posibile pentru dumneavoastră operarea, reglarea şi controlul prin internet la regulatorul pentru temperatura camerei NEA SMART 2.0. Funcţiile de evaluare şi optimizare sunt procesate pe servere ale REHAU şi vă sunt puse la dispoziţie dumneavoastră şi regulatorului NEA SMART 2.0 pentru temperatura camerei. În plus, prin NEA SMART 2.0 Service vă furnizăm posibile actualizări software pentru regulatorul dumneavoastră de temperatură a camerei NEA SMART 2.0.

3. Apar costuri?

Prin setul de funcţii descris mai sus la cifra 2 vă punem la dispoziţie gratuit NEA SMART 2.0 Service.

Este posibil ca extensiile viitoare ale funcţiilor să nu fie gratuite. Puteţi achiziţiona asemenea extensii cu plată ale funcţiilor prin NEA SMART 2.0 Service şi/sau, după caz, NEA SMART 2.0 App printr-o achiziţie In-App sau prin funcţii comparabile. Puteţi achiziţiona extensiile cu plată ale funcţiilor numai în intervalul de timp indicat la extensia de funcţie respectivă. Dacă nu este indicat niciun interval de timp, atunci acesta este de 12 luni.

4. Ce condiţii preliminare trebuie să îndeplinesc?

Pentru ca dumneavoastră să puteţi folosi NEA SMART 2.0 Service fără restricţii, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:

Dacă apar costuri pentru realizarea acestor condiţii preliminare, costurile vor fi suportate de dumneavoastră.

5. Cum se realizează autentificarea? Ce trebuie să am în vedere la autentificare?

Înregistrarea are loc prin crearea unui cont personal de utilizator prin intermediul aplicației NEA SMART 2.0 sau prin intermediul site-ului accounts.rehau.com. Când vă înregistrați, introduceți adresa dvs. de e-mail și vă atribuiți o parolă personală. Atunci când vă conectați prin intermediul site-ului web, puteți activa autentificarea multifactorială, care oferă o protecție suplimentară pentru accesul la contul dumneavoastră de utilizator.

Prin contul dumneavoastră de utilizator puteţi modifica adresa de e-mail specificată şi parola. Vă rugăm să aveţi în vedere că, în contul dumneavoastră de utilizator, aveţi stocată în permanenţă adresa dumneavoastră actuală de e-mail, deoarece avem nevoie de aceasta pentru diferite funcţii aflate în corelaţie cu contul de utilizator şi regulatorul pentru temperatura camerei NEA SMART 2.0.

Vă rugăm să alegeţi o parolă sigură şi să o protejaţi împotriva folosirii abuzive. În cadrul înregistrării, vor fi stabilite şi verificate anumite cerinţe pentru parola dumneavoastră. În cazul în care constataţi un abuz asupra contului dumneavoastră de utilizator, vă rugăm să informaţi imediat compania REHAU şi să vă schimbaţi parola. Dacă avem o suspiciune de utilizare abuzivă a contului dumneavoastră de utilizator, avem dreptul să îl blocăm.

Dacă permiteţi unei alte persoane să folosească NEA SMART 2.0 Service pe terminalul dumneavoastră, este obligaţia dumneavoastră să îi atrageţi atenţia asupra condiţiilor de utilizare şi controlului adecvat al acestora.

6. Disponibilitate

O disponibilitate neîntreruptă a NEA SMART 2.0 Service nu putem garanta. Ne străduim să menţinem restricţiile pentru dumneavoastră, ca utilizator, la o cotă cât mai scăzută posibil, însă apelăm la înţelegerea dumneavoastră pentru faptul că nu răspundem pentru eventuale prejudicii cauzate de întreruperi ale NEA SMART 2.0 Service.

Pentru a opera și a utiliza serviciul NEA SMART 2.0, sunt necesare actualizări legate de securitate și funcționare. În cazul în care acestea nu sunt efectuate în mod regulat de către dumneavoastră în calitate de utilizator, acest lucru va afecta disponibilitatea serviciului NEA SMART 2.0. Für Ausfälle des NEA SMART 2.0 Services durch nicht durchgeführte Updates übernehmen wir keine Haftung.

Avem dreptul de a bloca accesul dumneavoastră la NEA SMART 2.0 Service dacă există semnalmente de

7. Se modifică pachetul de funcţii?

În anumite condiţii, ca de exemplu acţiuni de perfecţionare sau modificări de regulament, poate fi necesar sau justificat pentru noi să extindem, să limităm, să modificăm în alt mod sau să revocăm NEA SMART 2.0 Service. Aceste modificări ale NEA SMART 2.0 Service se pot referi la serii individuale sau la toate seriile de aparate. Ne vom strădui să menţinem cât mai scăzute efectele cauzate de posibile modificări la NEA SMART 2.0 Service, însă apelăm la înţelegerea dumneavoastră pentru faptul că, în special din cauza dezvoltării rapide a domeniului IT, nu putem să garantăm disponibilitatea permanentă a NEA SMART 2.0 Service.

Actualizările pot fi efectuate în mod automat fără o notificare suplimentară sau fără a obține consimțământul dumneavoastră. Sunteți de acord cu actualizările automate. Dacă nu doriți ca aceste actualizări să fie instalate automat, puteți specifica acest lucru în setările aplicației. De asemenea, este posibil să vă cerem să instalați singuri actualizările și este responsabilitatea dumneavoastră să faceți acest lucru cu promptitudine. Ne-instalarea unor astfel de actualizări vă poate expune la riscuri (de exemplu, riscuri de securitate), care pot afecta sau limita răspunderea noastră și capacitatea de a vă furniza Serviciile.

Noi menținem doar starea actuală a aplicației.

8. Cât timp este furnizat NEA SMART 2.0 Service? Cum pot rezilia NEA SMART 2.0 Service? Ce se întâmplă cu datele mele în cazul unei rezilieri?

Serviciul nostru este furnizat pentru o perioadă minimă de doi ani de la data achiziționării de către dvs.

Dacă ne decidem să revocăm NEA SMART 2.0 Service, vă comunicăm revocarea prin e-mail sau prin NEA SMART 2.0 App. Vă comunicăm data încetării NEA SMART 2.0 Service împreună cu revocarea. Odată cu încetarea NEA SMART 2.0 Service se încheie şi acest acord.

Puteţi încheia acest acord asupra NEA SMART 2.0 Service în orice moment şi dacă vă deautentificaţi de la utilizarea NEA SMART 2.0 Service.

Dumneavoastră şi noi avem dreptul de a rezilia acest acord dintr-un motiv important. Un motiv important pentru rezilierea de către REHAU este indicat în special în cazurile menţionate la cif. 6 alin. 2.

După încheierea acestui acord, REHAU nu are obligaţia de a salva datele dumneavoastră.

9. Limitări ale răspunderii

În cazul unui prejudiciu aflat în corelaţie cu NEA SMART 2.0 Service, ne îndreptăm eforturile de găsire a unei soluţii amiabile şi în această situaţie. Trebuie să limităm însă răspunderea noastră la o cotă rezonabilă pentru ambele părţi.

Vă rugăm să aveţi în vedere dependenţa foarte puternică a costurilor de încălzire de diferiţi factori care nu pot fi influenţaţi de REHAU. Asemenea factori sunt, spre exemplu, izolaţia, condiţiile de ventilaţie, intemperiile atmosferice, alte proprietăţi de fizică a construcţiilor şi reglajele de temperatură nominală alese. De aceea, pentru costurile dumneavoastră de încălzire nu ne putem asuma răspunderea.

Dacă prestaţiile conforme cu acest acord se realizează gratuit pentru dumneavoastră, se aplică reglementările legale pentru răspundere în caz de împrumut.

În restul cazurilor răspundem faţă de dumneavoastră în toate cazurile contractual şi extracontractual în caz de premeditare şi neglijenţă gravă în raport cu dispoziţiile legale referitoare la despăgubiri sau cheltuieli fără obiect. În alte cazuri, dacă în alin. 4 nu există altă reglementare, răspundem numai în caz de încălcare a unei obligaţii contractuale a cărei îndeplinire face efectiv posibilă executarea contractului conform prevederilor şi în respectarea căreia trebuie să aveţi încredere regulat în calitate de client (aşa-numita obligaţie cardinală), şi anume limitat la înlocuirea prejudiciului previzibil şi tipic. În toate celelalte cazuri, răspunderea noastră este exclusă sub rezerva reglementării din alin. 3.

Răspunderea noastră pentru prejudicii rezultate din vătămarea vieţii, fizică sau a sănătăţii şi în conformitate cu legea de răspundere pentru produse nu suferă atingere prin limitările şi excluderile de răspundere menţionate anterior.

În cazul altor pagini web la care facem posibil accesul prin link-uri, nu suntem răspunzători pentru conţinuturile externe de acolo. Asupra conţinuturilor externe nu avem nicio influenţă. În cazul în care luăm cunoștință de conținut ilegal pe site-uri externe, vom elimina imediat link-ul respectiv.

10. Modificarea condiţiilor de utilizare

Trebuie să ne rezervăm dreptul de a modifica şi/sau completa acest acord sau anumite dispoziţii din el. În acest caz, vă vom atrage în mod expres atenția asupra noii versiuni, vă vom pune la dispoziție textul modificat și vă vom solicita să acceptați noua versiune.

Aveți dreptul de a vă refuza consimțământul. În acest caz, relația contractuală va continua în conformitate cu condițiile de utilizare anterioare, dar avem dreptul de a rezilia relația contractuală cu dvs. și de a interzice utilizarea ulterioară a Serviciului NEA SMART 2.0.

11. Protecţia datelor

Pentru furnizarea serviciilor NEA SMART 2.0 este necesară prelucrarea de date cu caracter personal. Acest lucru se realizează cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor de către REHAU Industries SE & Co. KG ca organism răspunzător. Pentru indicaţii amănunţite privind protecţia datelor, a se vedea Indicaţii de protecţie a datelor REHAU NEA Smart 2.0.

12. Serviciul pentru clienţi

Pentru întrebări referitoare la NEA SMART 2.0 Service sau pentru cazul apariţiei de probleme, vă puteţi adresa companiei noastre după cum urmează:

REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Straße 1
95111 Rehau
Germania
E-Mail: service.de@support.rehau.com
Telefon: +49 91 31 / 92 55 55

13. Dispoziţii finale

Se aplică legislaţia din Republica Federală Germania, însă numai în măsura în care nu vă este retrasă protecţia acordată prin dispoziţii obligatorii ale statului în care aveţi rezidenţa obişnuită.

Comisia UE a creat o platformă de internet pentru aplanarea online a litigiilor. Această platformă serveşte ca punct de pornire pentru aplanarea extrajudiciară a litigiilor privitoare la obligţaiile contractuale, apărute din contracte de cumpărare online. Mai multe informații sunt disponibile la următorul link: .http://ec.europa.eu/consumers/odr. Pentru participare la o procedură de aplanare a unui litigiu în faţa unui oficiu de mediere pentru consumatori nu avem nici pregătirea, nici obligaţia.

Dacă nu aveţi un sediu general de instanţă competentă într-un stat membru al UE sau dacă sunteţi client comercial, sediul exclusiv de instanţă este Hof, Germania. În restul cazurilor, pentru competanţa locală şi internaţională sunt valabile dispoziţiile legale aplicabile.

Dacă anumite dispoziţii din aceste condiţii generale de afaceri sau din contractul încheiat cu dumneavoastră sunt total sau parţial inoperante, eficacitatea restului contractului nu suferă atingere. În locul dispoziţiilor inoperante se aplică reglementările legale.

01.10.2022

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection