Hemelwatermanagement

Hemelwatermanagement

Ontlasting van rioolsystemen, vermijden van rioolvergroting, preventie van hoog water, reduceren van de afvoer: er is veel te zeggen voor een betrouwbaar, duurzaam en economisch hemelwatermanagement. Ons modulaire systeem RAUSIKKO Solution biedt u alles, wat u nodig hebt.

Wanneer het riool overstroomt

Krachtige regenbuien komen de laatste jaren steeds vaker voor, deze regenbuien stellen de stedelijke infrastructuur voor nieuwe uitdagingen. Want de rioolsystemen kunnen deze waterhoeveelheden niet aan. Intelligente oplossingen zoals ons complete RAUSIKKO-programma ontlasten het riool, beschermen het milieu en helpen besparen. Deze voeren het water ter plaatse terug naar de natuurlijke watercyclus. Een voor de hand liggende oplossing, die steeds meer gemeenten als decentrale infiltratie van oppervlaktewater ook wettelijk voorschrijven.

Het voordeel voor de omwonenden: de heffingen voor het hemelwater komen te vervallen.

RAUSIKKO Solution - uw complete programma voor het hemelwatermanagement

Met RAUSIKKO Solution hebben wij een compleet programma voor hemelwatermanagement ontwikkeld: met systeemoplossingen voor alle gebieden van het hemelwatermanagement. Van het verzamelen via het reinigen tot en met het infiltreren.

Uw voordelen door toepassing van RAUSIKKO Solution:

3x meer buffervolume

Met tot 96% buffervolume slaan box-wadi's 3x zoveel water op als grind-wadi's .

3x minder grondafgraving

Om hetzelfde buffervolume te bereiken, hoeft slechts een derde van de grond te worden afgegraven. Veel buffer bij weinig benodigde ruimte.

Eenvoudige montage

RAUSIKKO past zich aan op elke toepassing: hemelwaterinfiltratie, hemelwaterbuffering of hemelwateropslag. Het is geschikt voor box- en greppel-box-wadi's. Ideaal toepasbaar in woon- en bedrijfsgebieden, op logistieke terreinen en parkeerplaatsen, bij wegen en in ontsluitingsgebieden.

En RAUSIKKO is extreem snel gemonteerd, zonder verbindingsclips. Voor stevigheid en stabiliteit zorgen onze ingebouwde borgnokken.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection