Water- en afvalwaterbehandeling

Rioolsystemen voor (toekomstige) generaties

MAAK KOMAF MET INDRINGEND WATER!

MAAK KOMAF MET INDRINGEND WATER!

Steeds extremere weersomstandigheden leiden onder meer tot stijgend grondwater en belasten onze rioleringssystemen tot ongekende omvang. Het gevolg: nu al is elke vierde liter afvalwater "vreemd water". Afvalwaterzuiveringsinstallaties worden daarom regelmatig overbelast, de bedrijfskosten stijgen en leiden onvermijdelijk tot een toename van de afvalwaterlast - tot grote ergernis van de burgers.

REHAU-afvalwaterzuiveringssystemen zijn op elkaar afgestemd en waterdicht - bevestigd door IKT. Op deze manier blijft “vreemd water” buiten en blijven de kosten binnen de perken.

Meer informatie over indringend water

MAAK KOMAF MET ONNODIGE KOSTEN!

Afvalwaterbehandeling kost geld – veel geld. De gemeentelijke investeringsbehoeften voor het rioolstelsel tot 2020  bedragen ongeveer 4 miljard euro per jaar.
Dat komt overeen met jaarlijks ongeveer 2 miljoen plaatsen in de kleuterschool.
Redenen zijn overmatige belasting van de riolering en daaruit voortvloeiende schade bij het binnendringen van vreemd water, met renovatiewerkzaamheden tot gevolg.
Veel van deze kosten kunnen worden bespaard door vanaf het begin te investeren in het juiste systeem: afvalwatertechnologie van REHAU.

Meer informatie over indringend water

MAAK KOMAF MET ONNODIGE KOSTEN

NU IS HET UW BEURT: WAT IS UW CONCLUSIE?

Vind uw persoonlijke conclusies

Uw voordeel: alle kosten stevig onder controle

Sinds de wijziging van de verordening inzake overheidsopdrachten van 2016 zijn kosteneffectiviteit en duurzaamheid centrale criteria bij de toekenning van openbare werken.

De goedkoopste prijs is niet langer doorslaggevend. Wat telt, zijn de kosten in de levenscyclus van een product - en dit is waar onze systemen scoren: een lange levensduur maakt lange afschrijvingstermijnen mogelijk en dus lage afschrijvingskosten.

Hoge belastbaarheid vermindert onderhouds- en renovatiekosten. Intelligente systemen besparen op transport, graafwerkzaamheden en montage. En omdat we onze oplossingen vertrouwen, geven we een garantie van 10 jaar inclusief montage- en demontagekosten.

Meer over de levencycluskosten

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection