RAUGUARD HV mantelbuis

RAUGUARD HV mantelbuis

Beschrijving

Mantelbuisprogramma RAUGUARD HV voor ondergronds geïnstalleerde hoog- en zware hoogspanningskabels

Hoog- en zware hoogspanningskabels worden bij de ondergrondse installatie in de regel in mantelbuizen geïnstalleerd, om een snellere uitvoering (slechts beperkt graven), een extra bescherming van de kabel, vervangbaarheid van de kabel en extra koelmogelijkheid van de kabel te waarborgen.

Het mantelbuisprogramma RAUGUARD HV is speciaal voor de hoge eisen voor zware hoogspanningskabels (temperatuurontwikkeling, kabelgewicht) ontwikkeld en zorgt daarmee voor nieuwe normen voor mantelbuizen bij de ondergrondse bekabeling.

Voordelen

 • Dubbele insteekmoffen met Safety Lock-dichting voor snelle en dichte installatie in open sleuven.
 • Effectieve opdrijfbeveiliging voor installatie in vochtige bodem
 • Geoptimaliseerde kniksterkte voor HDD-spoelboren
 • Stuiklasbaar met kortere tijd in vergelijking met PE
 • Verminderde wrijving en slijtage bij het intrekken resp. vervangen van de kabel
 • Kabel intrekken mogelijk vanaf beide zijden
 • Maximaal warmtegestabiliseerd voor temperatuurbestendigheid over langere termijn
 • Geoptimaliseerde warmte-afleiding naar de ondergrond
 • Optioneel verbeterde warmte-afleiding binnen de mantelbuis
 • Geoptimaliseerde compensatie van de magneetvelden van de afzonderlijke fase-aders
 • Projectspecifieke toebehoren (voorgebogen bochten, afstandhouders)

Toepassingsmogelijkheden

RAUGUARD HV-buizen kunnen voor de ondergrondse installatie van hoog- en zware hoogspanningsleidingen worden toegepast. De installatie kan zowel in open sleuven als sleufloos, zoals bijv. met de HDD-spoelboormethode, worden uitgevoerd. De dimensionering van de wanddikte van de buizen is telkens afhankelijk van het project. Als optie kan via het RAUGUARD HV-systeem ook een extra koeling van de kabel plaatsvinden.

Typische ondergrondse kabeltracés zijn:

 • Ondergrondse kabelsecties met zware hoogspanningstracés
 • Ondergrondse kabelsecties in stedelijke omgeving met hoogspanningstracés
 • Ondergrondse aansluiting elektriciteitscentrale
 • Landkabeltracés voor de verbinding van offshore-windmolenparken

Leveringsprogramma

Voor de open sleufinstallatie adviseren wij de uitvoering met wanddikte SDR 26, ringstijfheid 10 kN/m² (SN10) met af fabriek geplaatste dubbele insteekmof inclusief gefixeerde veiligheidsafdichtring van EPDM. De dubbele insteekmoffen zijn zodanig uitgevoerd, dat het intrekken van de kabel vanaf beide zijden mogelijk is.

Voor de sleufloze installatie (HDD-spoelboormethode) wordt de RAUGUARD HV met de dikkere wanddikte SDR17 (ringstijfheid 35 kN/m²) resp. SDR11 (ringstijfheid 140 kN/m²) als gladde variant aangeboden. Per project moet de benodigde wanddikte worden berekend en bepaald.

Systeemcomponenten

 • 6 resp. 12 m rechte lengte
 • Dubbele insteekmoffen
 • Overschuifmoffen
 • Bochten
 • Afstandhouder
 • Afsluitkap

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection