_K_re_Kleiva___RAUVITHERM_flisfyringsanlegg___2__504623_0 - 504623

Flisfyringsanlegg hos Kåre Kleiva på Elverum

Bonde Kåre Kleiva etablerte i 2013 et produksjonsanlegg for befruktede egg til rugeeggproduksjon på sin gård ved Elverum.

En ny driftsbygning på 1800 m2 ble bygget for en besetning på 7500 høner og 500-600 haner.  Over hele fjøset ble det lagt vannbåren gulvvarme, og det ble også etablert ribberadiatorer (spirafleks) på veggen, 2,20 m over golvet.  Som energikilde ble det av Nordiske Industriovner AS bygget et flisfyringsanlegg på 1.900 kW med en kjele fra HDG Bavaria, en oljefyrt backup og med  RAUTHERMEX isolerte PEX-rør fra REHAU som fordeler 70-72 graders vann rundt på gårdsanlegget.  Anlegget mates med egenprodusert flis fra egen skog over et automatisk mateanlegg, som etter planen vil fylles 4-5 ganger i året. 

Nordiske Industriovner AS bygget i 2013 mange slike anlegg, og har brukt REHAU’s rør RAUTHERMEX og RAUVITHERM i samtlige, delvis også med RAUTHERM S gulvvarmerør i PEX.

Foto: Ole Christian Ruge

KundeKåre Kleiva og Eli Dørum
År2013
BeliggenhedElverum, Norge, Norge
_K_re_Kleiva___RAUVITHERM_flisfyringsanlegg___1__504622_0 - 504622
_K_re_Kleiva___RAUVITHERM_flisfyringsanlegg___4__504625_0 - 504625

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection