393-D030_146242_0 - 146242

Ledningsrenovering

Pålidelig i forbindelse med rørsanering uden gravning

Systemer til processer uden gravning

I forbindelse med rørledningsanlægsarbejde er renoverings- og saneringsprocesser uden gravning i dag standard. På den måde er det både hurtige og mere rentabelt at retablere rørledningsnets driftssikkerhed i henhold til det aktuelt tekniske niveau. Vi tilbyder forskellige systemer til rørsanering og lægning af nye rør uden gravning.

Et system, der passer til alle saneringsprocesser

Anvendt til close-fit-saneringsprocesser til udskiftning af drikkevands- og afløbstrykledninger uden gravning

U-liner

Til close-fit-saneringsprocesser til udskiftning af kommunale afløbsledninger uden gravning

RAULINER sewer

Til close-fit-saneringsprocesser til udskiftning af industrielle afløbsledninger uden gravning

RAULINER RAUSISTO

Oversigt over saneringsprocesser

Close-fit-liner

Close-fit-saneringsproces

U-liner: PE-liner til drikkevands- og afløbstrykrør samt til gravitationsledninger

Efter installation sidder U-lineren uden betydelig ringspalte i den gamle ledning og opfylder som nyt rør selvunderstøttende kravene til statik og driftstryk op til maks. 10 bar. Ved større driftstryk overtager den beskyttelsen af ledningen mod indvendig korrosion og inkrustation. Sammenligning med åben installation sparer du op til 30% afhængig af installationsbetingelserne. Under drift overbeviser vores U-liner med den lave vedligeholdelsesgrad.

Produktvarianter

  • U-liner til drikkevands- og afløbstrykrør af PE-100 i dimensionsområdet fra DN 100 til DN 400
  • U-liner til gravitationsledninger med/uden klæbbart, indvendigt lag af PE-80 i dimensionsområdet fra DN 150 til DN 400
  • RAULINER sewer til close-fit-saneringsprocesser til udskiftning af kommunale afløbsledninger uden gravning
  • RAULINER RAUSISTO til close-fit-saneringsprocesser til udskiftning af industrielle afløbsledninger uden gravning
19.08.2020 U-Liner / Planung und Verlegung - Katalog
pdf

Download
(pdf, 1 MB)

Engineering progress

Enhancing lives

Kontakt