AWADOCK Tilkoblingssystem

AWADOCK-prinsippene: bore – skru – tett

Hver femte skade i avløpssystemer skjer på grunn av sidetilkoblinger. Fagmessig dårlig utførte tilkoblinger kan gi skader som f.eks. utettheter (grunnet dårlige rørdeler), som igjen kan forårsake inntrengende rør, innvoksende røtter, nedsmussing av grunnvannet eller forstoppelse.

Tilkoblingssystemet AWADOCK utgjør med sine mange varianter en optimal og varig løsning for tilkobling i etterhånd av service- og siderørledninger.

AWADOCK

Tilkoblingssystem for betongrør

AWADOCK system med ”Airbag-prinsipp” og kuleledd.

AWADOCK boremuffe DN 160 og DN 200 av polypropylen for sideanslutning i etterhånd av avløpsrør av:

 • PVC
 • PP
 • Støpejern

Til:

 • betongrør
 • stålbetongrør
 • støpejernsrør og betongkummer

Fordeler

 • Permanent tett
 • Enkel montasje: Bore, skru inn – tett

Tilkoblingspakningen for det store volumet settes inn i den oppborede hovedledningen. Den koniske boremuffen med ytre gjenger skrus inn i pakningen. På grunnlag av den kraftige sammenpressingen mellom pakning, skrukrone og borehull får du en god tetning.

 • Leddet opp til ± 7,5o for lettere montasje i trange grøfter (kuleledd)
 • Større borehullstoleranse – inklusive grønn ”Airbag-tetning” (Q-TE-C) for større sikkerhet ved montasjen
 • Maksimal korrosjonsbeskyttelse i det avkappede armeringsstålet gjennom tilpassede tetnings- og muffelengder
 • Ufølsom mot skjevlaster og vinkler 
 • Ingen inntrengende rørledninger p.g.a. integrert anslag i skrukronen

AWADOCK POLYMER CONNECT

Avgrening for plastrør

Det beste rørtilkoblingssystemet i sin klasse

Med AWADOCK POLYMER CONNECT kan man tilkoble plastrør DN 160 og DN 200 til glattveggede rør av PP, PE, PVC og GFK i dimensjonerne DN 200 opp til DN 1400.

Fordeler

Funksjonelt

 • Leddet tilkoblingsledning ved integrert kuleledd, justerbar ± 7,5o horisontalt og vertikalt (DN 200 ± 4o). Tilsvarer kravene i h.h.t. ATV-DVWK-A 139
 • Innvendig signatur muliggjør identifisering av tilkoblingen

Økonomisk

 • Mindre kostnadsintensivt enn tradisjonelle løsninger med avstikk og overskyvingsmuffer
 • Sparer tid og penger: Ledningen kan oftest være i drift under montasjen. Bore, skru, tett.
 • Plassbesparelse: Bare tilkoblingsdelene trengs å graves fram 
 • Lang livslengde p.g.a. PP som er 100% fri for fyllmateriale

Pålitelig

 • Tetter utenfra – t.o.m. ved små deformasjoner
 • Sikker ”Airbag-tetning” med Q-TE-C mot lekkasjer
 • Motstandsdyktig: PP for boremuffer spesielt slagfast og resistent mot aggressivt avløpsvann

AWADOCK CP

Avgrening for DV-rør

AWADOCK CP er et tilkoblingssystem av PP for sidetilkobling til eksisterende koorugerte avløpsrør av PVC og PP.

Enkelt, raskt og sikkert sammenskrudd

 • Kan anvendes universelt for alle korrugerte rør på markedet som oppfyller DIN EN 13476-3
 • Bare 3 typer for alle diameter DN/YD 315 til DN/YD 1200
 • Skrus sammen, enkelt, raskt og sikkert
 • Tett for all fremtid
 • Ingen inntrengende rørledninger gjennom et anslag
 • Ufølsom mot skyvelaster og avvinklinger i skrukronen

Video

Kundeportal-Login