RAINSPOT Gateavløp

RAINSPOT GATEAVLØP – høy belastningsevne, tetthet og fleksibilitet

Man finner RAINSPOT gateavløp på gater, parkeringsplasser eller på andre bebygde områder. Uten dem ville en kontrollert flyt av overflatevann på disse stedene ikke være mulig. På grunn av økt trafikkbelastning øker også kravene til system og materiell. RAINSPOT fra REHAU er den polymere løsningen på dette.

Fordeler

 • Høy belastningsevne ved at overdel/betongring og kum er frikoblet mekanisk
 • Tetthet gjennom avløpskum i én del, med tetningsprofil
 • Lav, operatørvennlig vekt (2,0 - 3,,5 kg pr. element) muliggjør installasjon for hånd, korte montasjetider, slagfast material PP og enkel transport og lagring
 • Fleksibilitet pga modulær oppbygging med komponenter som tilfredsstiller ulike byggedyp og avløp med eller uten sandfang. Materialet er korrosjons- og frostbestandig.

Leveringsprogram

REHAU RAINSPOT leveres i to utførelser:

 • 300 x 500, firkantet
 • 500 x 500, rund

Forskjellige komponenter finnes for begge dimensjoner:

 • Bærering
 • Tetningsring
 • Forlengelse uten avløp
 • Forlengelse med avløp KG DN 160
 • Bunndel uten avløp
 • Bunndel med avløp KG DN 160

Systemkomponenter:

 • RAUVIA spesial, korrugerte avløpsrør
 • RAUVIA overvannsrør
 • AWADUKT HPP, avløpssystem for høy belastning
 • AWADUKT PP SN10 RAUSISTO
 • AWADUKT PP SN10 blue RAUSISTO
 • AWASCHACHT PP

Kundeportal-Login