RAUSIKKO Box

RAUSIKKO Box til regnvannshåndterling

RAUSIKKO BOX har følgende egenskaper:

 • Polymere lagringskassetter med høy lagerkoeffisient på 95% (type S) svarer til 950 L regnvann på 1 m³ volum
 • Kompakt og original oppbevaringskloss, også til høye belastninger hvor det stilles krav til innbygningsdybden og den statiske sikkerhet
 • Integrert fordeler-, inspeksjons- og spylekanal med bunnfellningssone som kan spyles og trinnvis pbning til den optimale vannfordeling
 • Type S (standard) kan belastes opp til SLW 60
 • Type H (stor ballast) oppfyller de høyeste krav til sikkerhet og belastning
 • Tilslutning DN110/160/200 er mulig via et frontgitter

Fordeler

 • Et omfattende system med alle nødvendige komponenter til box- og grøfter
 • Integrert fordeler-, inspeksjons- og spylekanal med bunnfeldningssone som kan spyles med 120 bar, og trinnvis åpning til den optimale vannfordeling
 • Ved innbyging av flere lag fikseres lagene vha. stopptaster/i posisjoner
 • Brukervennlig software til hurtig, enkel oppmåling av anlegget
 • Den høye belastningen gjør det mulig å innbygge også under ekstreme betingelser
 • Langsiktig, ubegrenset funksjonsevne
 • Avlastning av kloakanlegget via mellomlagring

Produktprogram

 • RAUSIKKO C3 brønn til box-lagring
 • RAUSIKKO brønn DN 400 eller DN 500 som kontroll-, skylle- eller sperrebrønn
 • RAUSIKKO brønn DN 600 eller DN 1000, system AWASCHACHT
 • RAUSIKKO hydroclean til kjemisk, fysisk forbehandling
 • RAUSIKKO sedimentasjonsanlegg til mekanisk forbehandling av regnvann
 • RAUSIKKO dreneringsrør til grøfter og formdelsprogram
 • RAUVIA PE storrør som oppbevaringskanal
 • Geotekstiler, f.eks. separerete og filtrerte stoffer

Kundeportal-Login